ict4FREE

Over ons

Organisatie

ICT4FREE is het publieke gezicht van de ideële stichting Any Key, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28091246.
Ons RSIN nummer is 810049715

Bestuursleden

Frans Hazekamp
Voorzitter en Secretaris

Sandra Dehue
Penningmeester

Beleid

ICT4Free biedt gratis ICT-oplossingen aan goede doelenorganisaties: non-profit organisaties met een maatschappelijk doel, zodat zij hun financiële middelen kunnen besteden aan hun primaire doel. De organisatie is daarvoor volledig afhankelijk van vrijwillige inzet. Hoofdlijnen Beleidsplan ICT4Free.

Beloningsbeleid

Stichting AnyKey en de vrijwilligersorganisatie ICT4Free zijn volledig afhankelijk van vrijwillige inzet. Vrijwilligers voeren projecten uit bij onze klanten en/of vervullen organisatorische taken binnen de organisatie. Hiervoor ontvangen zij geen financiële vergoeding of andere beloningen. Om vrijwilligers te behoeden voor extra kosten als gevolg van het vrijwilligerswerk geldt er een vergoedingsregeling.

De richtlijn voor vergoedingen voor vrijwilligers en medewerkers is vastgelegd in het beleidsdocument Beloningsbeleid ICT4Free.

Vrijwilligersbeleid

Het beleid ten aanzien van het werken met vrijwilligers is neergelegd in het beleidsdocument Vrijwilligersbeleid ICT4Free

ICT4Free streeft naar een hoge mate van professionaliteit. Onze vrijwilligers zijn professionals die door hun opleiding en/of werk veel ervaring hebben met de taken die ze bij ICT4Free vervullen en intrinsiek gemotiveerd zijn om de wereld beter te maken door inzet van kennis en kunde die ze op hun vakgebied hebben opgedaan.

Bij het aannemen van een project maken wij heldere werkafspraken op schrift met onze klanten en vrijwilligers.

Vrijwilligers verrichten werkzaamheden voor ICT4Free op basis van een getekende vrijwilligersovereenkomst.

ANBI

ICT4Free is door de belastingdienst aangemerkt als een "algemeen nut beogende instelling" (anbi).
U kunt hier een overzicht vinden van ANBI geregistreerde instellingen. Wij staan onder onze naam "ICT4Free" geregistreerd, zonder vestigingsplaats. (dat veld leeg laten bij een zoekopdracht).