Wij doen

Wat wij doen

Voorbeelden van uitgevoerde projecten

Exodus

Exodus

Wat: Netwerk
Wanneer: 2018-2019

Exodus is een landelijke forensische zorgaanbieder die (ex-) gedetineerden en hun familie (en netwerk) begeleidt bij de terugkeer in de samenleving. Dit gebeurt onder andere door het bieden van ambulante ondersteuning en begeleiding aan (ex-) gedetineerden die zelfstandig wonen, maar ook door middel van ondersteuning en begeleiding bij de eind detentiefasering in de Exodus huizen. In deze intramurale instellingen worden (ex-) gedetineerden 24 uur per dag begeleid tijdens de laatste fase van hun straf en worden ze voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij. Exodus Zuid-Holland investeert in sterkere mensen voor een betere wereld. Exodus is trots op haar deelnemers, hun ontwikkeling staat centraal in elke stap die we zetten. Zo dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin de deelnemers welkom zijn. Van kwetsbare burgers met een stempel naar geaccepteerde medemensen die een rol van betekenis hebben.

Bij Exodus zijn voornamelijk mensen in dienst die goed zijn in het begeleiden van mensen. Van ICT hebben zij minder kaas gegeten. Desondanks speelt automatisering een grote rol in de maatschappij van hedendag. Zo ook in onze residentiële voorzieningen verspreid over het land. WiFi is tegenwoordig een eerste levensbehoefte. Deelnemers aan ons programma kunnen simpelweg niet zonder. Al jaren was dit een onderwerp van kritiek op onze dienstverlening op locatie Den Haag. Het lukte maar niet om hier zonder substantiële investering een goede, stabiele ontvangst te realiseren voor alle deelnemers in ons grote dubbele herenhuis.

Na de zoveelste deelnemersvergadering waarin dit onderwerp ter sprake kwam, werd ik door een collega gewezen op de diensten van ICT-4-FREE. Mijn contactpersoon Eric van Leeuwen heeft ontzettend goed geluisterd naar onze behoeften in ons eerste kennismakingsgesprek op locatie. Hij heeft meegedacht en een advies op maat geschreven om onze problemen op te lossen. Uiteindelijk is het zelfs gelukt om via het persoonlijk netwerk van de vrijwilligers van ICT-4-FREE een deel van het kostbare materieel gratis te verkrijgen. Eric heeft ons geholpen het netwerk te installeren en is zelfs nog teruggeweest om het een en ander bij te stellen. Onze deelnemers zijn ontzettend blij dat ze weer ‘connected’ zijn.

Na afloop van het project heeft Eric ook nog gevraagd of hij ons kan helpen als adviseur in onze ICT-verbeterslag. Dit gaan wij ook nog in gang zetten.

Eric en de mannen van ICT-4-FREE, ontzettend bedankt!