Wij doen

Wat wij doen

Voorbeelden van uitgevoerde projecten

Stichting Gilde Den Haag

Wat: database/informatiesysteem voor planning vrijwilligers
Wanneer: 2015

Gilde Den Haag is een organisatie met ongeveer 400 vrijwilligers die hun kennis en kunde inzetten voor anderen. Het gaat daarbij om stadswandelingen, taalcoaches, individuele coaching en hulp bij thuisadministratie. Het spreekt voor zich dat voor het goed laten verlopen van al deze activiteiten een goed functionerend informatiesysteem nodig is. Het systeem waar het Gilde voorheen over beschikte functioneerde nog wel, maar voldeed langzamerhand niet meer aan de eisen. Daarom heeft Gilde Den Haag contact opgenomen met ICT4FREE. Na enkele verkennende gesprekken met de projectleider van deze organisatie is door één van de systeemontwikkelaars in ongeveer een jaar tijd een geheel nieuw informatiesysteem (het Gilde Bemiddelingsprogramma (GBP)) van de grond gekomen. Daarbij is nauw samengewerkt met  bureaumedewerkers en bestuursleden van Gilde Den Haag. Door met name de grote inzet (meer dan 200 uur) van de systeemontwikkelaar beschikt Gilde Den Haag nu weer over een up to date en prima functionerend informatiesysteem. Gilde Den Haag is daarvoor de vrijwilligers van ICT4FREE bijzonder dankbaar.

Meer informatie over Stichting Gilde Den Haagwww.gildedenhaag.nl