Wij doen

Wat wij doen

Voorbeelden van uitgevoerde projecten

Taalmenu

Stichting Taalmenu

Wat: een geheel nieuwe versie van onze website nt2taalmenu.nl
Wanneer: 2018

Stichting Taalmenu is in 2006 opgericht, met als belangrijkste taak het opzetten en onderhouden van de website nt2taalmenu.nl, een gratis website voor iedereen die Nederlands wil leren. De site was begin 2018 met zo’n 2800 bezoekers per dag behoorlijk succesvol, maar zowel technisch als inhoudelijk was er sprake van veel achterstallig onderhoud.

Daarom waren we heel blij toen Stichting ICT4free uit Leiden, waar we een tijd daarvoor een hulpaanvraag hadden gedaan om ons te ondersteunen bij de technische kant van deze vernieuwingen, contact met ons opnam. Na een kennismaking en een nadere uitleg van onze hulpvraag werd besloten ons een ICT-er, Paul de Jong, ter beschikking te stellen, oorspronkelijk met een beperkte doelstelling: de vernieuwing van de spreekoefeningen, de ontwikkeling van online leestoetsen en de technische vernieuwing van de leesoefeningen. Na een korte inventarisatie liet hij weten aan deze hulpvragen redelijk snel te kunnen voldoen. Maar ook stelde hij voor om onze website eens goed onder de loep te nemen en een plan te maken om de hele site onder handen te nemen. Het doel was om onze site zowel technisch als qua gebruikersvriendelijkheid, presentatie en geschiktheid voor tablets en mobieltjes aan de moderne standaarden te laten voldoen. Zo’n mooi aanbod werd door ons uiteraard gretig aangenomen, en zo werd in april gestart met een grootscheepse vernieuwingsslag. Zo’n 8 maanden lang heeft Paul de Jong ons met veel enthousiasme, geduld en kennis van zaken bijgestaan. Een geheel nieuwe versie van de website werd onder zijn bezielende leiding opgebouwd.

Eind december 2018 kwam het eindresultaat online: een compleet nieuwe versie van nt2taalmenu, met een nieuw, modern en strak design, die ook technisch en inhoudelijk uitstekend voldoet aan onze doelstellingen. Behalve dat de drie oorspronkelijke hulpvragen naar alle tevredenheid geadresseerd zijn, is ook de nieuwe gebruikersvriendelijke en moderne opzet prima uit de verf gekomen. Alle technische problemen zijn opgelost, en met het in gebruik nemen van het open source-programma ‘H5P’ zijn de oefeningen weer up to date en toekomstbestendig.

Een groot bijkomend voordeel van de nieuwe versie is tevens dat de kans zich voordeed om ook de ‘achterkant’ van de site eens goed te stroomlijnen. Dat was hard nodig, want in de loop der jaren werd door het gebruik van verschillende programma’s en een onoverzichtelijke indeling het geheel nogal rommelig. Pagina’s kregen daarom een systematische naamgeving, afbeeldingen en andere media zijn geordend en gerangschikt in mappen en via verschillende handige plug-ins kreeg het geheel een overzichtelijke structuur. Ook het maken van back-ups is nu goed geregeld. In een gedetailleerd verslag van de verrichte werkzaamheden van de hand van Paul de Jong is goed vastgelegd hoe de site opgezet is en hoe verschillende technische onderdelen werken. Het geheel is nu dermate inzichtelijk geworden dat een eventuele nieuwe beheerder, mits bereid om zich te verdiepen in de technische kant van de site, hopelijk weinig problemen zal ondervinden.

Meer informatie over Stichting Taalmenuwww.nt2taalmenu.nl