Wij doen

Wat wij doen

Projectmatige aanpak

ICT4FREE werkt altijd projectmatig. We nemen dus opdrachten aan en sluiten deze ook weer af. We maken voor de start van een project afspraken over de doelstelling van het project, de doorlooptijd en wie voor welk deel van het project verantwoordelijk is. Dit leggen we vast we in een contract en als het nodig is in een projectplan.

Doorlooptijd

Bij ICT4FREE werken we voornamelijk met mensen die naast een baan ook vrijwilligerswerk willen doen. Dit betekent meestal dat wij alleen 's avonds en in het weekend aan uw project kunnen werken. Daarom moet u er rekening mee houden dat de doorlooptijd van een project doorgaans langer is dan bij een commerciële organisatie.

Hoe gaat een project met ICT4FREE in zijn werk?

1. Aanvraag
U doet een aanvraag bij ICT4FREE via het contactformulier op de website. Wij bekijken of uw organisatie tot onze doelgroep behoort, of we het gevraagde kunnen leveren en of we de capaciteit hebben om het project op korte termijn te kunnen uitvoeren. Wij berichten u hier in de regel binnen twee weken over.

2. Intake gesprek
Het intake gesprek dient ertoe om nader kennis te maken en om uw wensen meer in detail te bespreken. De afspraken worden vervolgens samengevat in een concept contract dat u rustig na kunt lezen en getekend aan ons kunt retourneren.

3. Eisen en wensen
We brengen uw eisen en wensen voor uw project samen met u meer gedetailleerd in kaart en bepalen daarbij in onderling overleg de haalbaarheid van alle onderdelen.

4. Projectuitvoering
Op basis van de eisen en wensen gaan we aan de slag met het project.

5. Oplevering
Zodra het project klaar is bekijken we samen of alles naar wens is.

6. Overdracht
Bij de overdracht sluiten we het project formeel af en krijgt u de ‘sleutels’ in handen. We kunnen deze overdracht combineren met de nodige instructie.